Verzekeringen

DDe CLC-VECTA event verzekering biedt dekking voor uiteenlopende risico’s en calamiteiten die de doorgang van een evenement kunnen (ver)hinderen.

Wat gebeurt er als je belangrijkste spreker of artiest ziek wordt, één van de genodigden kort voor het evenement overlijd of er sprake is van noodweer? De voordelen van de CLC-VECTA event verzekering omvatten uiteraard dekking voor deze calamiteiten, maar we zetten ze graag allemaal even op een rijtje: ECTA

Dekking bij afgelasting evenement

  • wegens ernstige ziekte of overlijden van directieleden of andere medewerkers
  • ten gevolge van nationale ramp en/of rouw             
  • ten gevolge van pandemieën/epidemieën (bijv. Covid)          
  • wegens extreme weersomstandigheden              
  • indien de locatie niet bruikbaar is door bijvoorbeeld brand

Dekking voor verplaatsing van een evenement wegens afgelasting

20 % aanvullende dekking

Bij uitval van betaalde gastsprekers, entertainment of artiesten
(er kan dan vervanging worden gezocht waarbij 20% van het oorspronkelijke budget van de betreffende artiest met een maximum van € 5000,- extra is verzekerd)

Insolventiedekking

Schade die ontstaat indien het CLC-VECTA lid in financiële problemen raakt

Dekking van het totale budget

Denk aan kosten voor uitnodigingen, eventwebsites en –apps, posters, etc.

Ongevallen- en aansprakelijkheidsdekking

Bij het verzekeren van het totale budget is het aansprakelijkheids- en ongevallenrisico extra bij te verzekeren
(op aanvraag en mogelijk voor evenementen tot 500 genodigden) 

Recettedekking

Inkomsten uit reeds verkochte en betaalde plaats- of toegangsbewijzen kunnen worden meeverzekerd
(Recettes zijn tot maximaal € 50.000 per evenement, mits expliciet aangemeld, mee te verzekeren. Hiervoor dient het verzekerde bedrag met het gewenste recettebedrag te worden opgehoogd. Hogere recettebedragen zijn op aanvraag.)

Eenvoudige aanmeldingsprocedure

Het CLC-VECTA lid meldt het evenement aan ter verzekering

Bewijs van dekking

Na aanmelding een eigen certificaat als bewijs van dekking

Snelle schaderegeling

uiterlijk binnen drie maanden na schadedatum 
(mits alle benodigde documenten m.b.t. de schade tijdig worden ingediend)

Bovenstaande is een beknopte weergave van de dekkingen en voorwaarden van de CLC-VECTA event verzekering. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden. De CLC-VECTA event verzekering kan enkel worden afgesloten bij een CLC-VECTA lid.