BUMA

Degene die een optreden – dit geldt ook voor optredens van buitenlandse artiesten en musici – organiseert (in BUMA-termen “de gebruiker”) is ingeval het een muziekuitvoering betreft verplicht aan BUMA gelden af te dragen voor het door BUMA beheerde (auteursrechtelijk beschermde) repertoire.

De door de gebruiker te betalen tarieven muziekuitvoeringen zijn onderverdeeld in verscheidene tarieven en mogelijkheden. Voor optredens van ambulant werkende artiesten en musici (losse optredens, bedrijfsfeesten en dergelijke) is het tarief vastgesteld op 7% van de overeengekomen uitkoopsom of indien er sprake is van kaartverkoop 7% over de recette indien de opbrengst hiervan hoger is dan de uitkoopsom.

Voor nadere informatie en/of aanmelden van optredens kan men zich wenden tot de Vereniging BUMA te Hoofddorp (023-7997999).

Een vergunning voor het optreden moet vooraf worden aangevraagd. De BUMA beschikt over een uitgebreid opsporingsapparaat. Medewerkers van dit opsporingsapparaat hebben de bevoegdheid om bij het ontbreken van de vergunning het optreden te verbieden of te onderbreken.

Aangezien de gebruiker (de opdrachtgever) zelf verantwoordelijk is voor het aanvragen van de benodigde vergunning wijst Sierhuis Events met name op het aspect dat een ontwijking van deze wettelijke verplichting een zaak is van de gebruiker. Ons bureau zal geen informatie over het optreden verstrekken aan de Vereniging BUMA. Een aantal artiesten en musici informeert de BUMA wel rechtstreeks op welke datum, tijden en plaats waar zij gaan optreden of hebben opgetreden. Deze heffing wordt dan rechtstreeks via de BUMA of via Sierhuis Events aan u berekend.

Op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker regelt Sierhuis Events desgewenst de toestemming van de BUMA, berekent het te betalen bedrag van de muziekauteursrechten inclusief een behandelingsfee aan opdrachtgever (gebruiker) en rekent vervolgens namens de opdrachtgever (gebruiker) conform het tarief af met de BUMA.